superwizor

Uprawnienia superwizora:
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

kontakt

Prof. Andrzej Kokoszka
andrzej.kokoszka w wum.edu.pl

tel/fax 00 48 22 326 58 92
II Klinika Psychiatryczna WUM
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa