przemysł farmaceutyczny

Informacje o mojej współpracy z przemysłem farmaceutycznym dostępne są również jako plik pdf.

DOŚWIADCZENIE W  MIĘDZYNARODOWYCH BADANIACH LEKOWYCH 

Udział w międzynarodowych komitetach doradczych: 
– wytrysk przedwczesny (Johnson and Johnson, 2005)

National Language Champion – prowadzący szkolenia w międzynarodowych badaniach lekowych w zakresie: - Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRAS), Young Mania Rating Scale (YMRS), Research Interview Skills Assessment.  (Dainippon Sumitomo Pharma America, 2009-2010)- Positive and Negative Symptoms of Schizophrenia Scale (PANSS) (ICON – 1999)

Koordynator krajowy: 2 badania kliniczne z randomizowanym doborem do grup (RTC) (schizofrenia, depresja) oraz 1 badanie obserwacyjne (wytrysk przedwczesny)

Badacz główny w 8 badaniach klinicznych III fazy  z randomizowanym doborem do grup (RTC) (zaburzenia dwubiegunowe – 3 x; schizofrenia – 3x; zaburzenia lękowe uogólnione,  depresja) oraz 2 badaniach klinicznych IV fazy (depresja, schizofrenia)  
 
PROGRAMY EDUKACYJNE SPONSOROWANE PRZEZ FIRMY FARMACEUTYCZNE 
PSYCHODIABETOLOGIA Z NOVO NORDISK

Opracowanie programu warsztatów szkoleniowych: 

Kokoszka A., Santorski J.: Psychodiabetologia dla lekarzy: Postępowanie psychoterapeutyczne w cukrzycy. Przeszkolenie 20 trenerów, którzy Zrealizowali ten program w całym kraju, w ramach Narodowego Programu Pomocy Osobom z Cukrzycą – szkoleniem objęto 8 tys lekarzy.

Opracowanie programu warsztatów  „Zaburzenia psychiczne w cukrzycy – normalny stan, psychologiczny problem, psychiatryczna choroba – analiza przypadków” oraz ich prowadzenie z zespołem współpracowników w kilkunastu miastach w całym kraju  w ramach „Konferencji naukowo-szkoleniowych dla Lekarzy Diabetologów w ramach programu Poprawa Kontroli Glikemii „Razem zmieniajmy cukrzycę”

Opracowanie  diagnostycznego „Zestawu Psychodiabetologicznego”: Kokoszka A., Jodko A., Radzio R.: Krótka metoda radzenia sobie z chorobą – geneza i opis roboczej wersji metody, Przewodnik Lekarza, 2003, 10, 39-46. 

Kokoszka A. Krótka metoda oceny poczucia wpływu na przebieg choroby: opis wersji dla osób z cukrzycą. Przegląd Lekarski, 2005, 62, 742-745. 

Krótka Skala Samooceny Depresji i Lęku: Opis konstrukcji oraz właściwości psychometryczne dla osób z cukrzycą.  Przewodnik Lekarza, 2008, 6, 74-81  

Kokoszka A., Radzio R.,  Kot W. Krótka  Metoda Oceny Radzenia Sobie z Chorobą: wersje dla mężczyzn i kobiet Diabetologia Praktyczna, 2008, 9, 1-11 

Kokoszka A. Depression in Diabetes Self-Rating Scale: a screening tool. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna, 2008, 8, 1-5. 

Poradniki:

Kokoszka A. Santorski J.: Psychodiabetologia dla lekarzy. Psychoterapeutyczne postępowanie w cukrzycy. Marketing and Media, Warszawa, 2003. 

Kokoszka A. Psychodiabetologia dla lekarzy. Część II. Ocenia i kształtowanie poczucia kontroli nad chorobą w cukrzycy. Pracownia, Warszawa, 2005. 

Kokoszka A. Psychodiabetologia dla lekarzy. Część III. Zaburzenia depresyjne w przebiegu cukrzycy. Medical Communications, Warszawa, 2007. Kokoszka A. Psychodiabetologia dla lekarzy. Część IV:  Lęk i depresja w cukrzycy: postępowanie w praktyce klinicznej. Warszawa, 2010 w druku

Wyrazem międzynarodowego uznania osiągnięć w psychodiabetologii było zaproszenie  w 2008 roku  na Diabetes Experts’ Panel from Accessing Countries (EU). 9th meeting of the Panel, Cluj-Napoca, Rumunia, na którym prowadziłem 2.5 godzinny blok obrad plenarnych „Psychological problems in diabetes – possible solutions – experiences from Poland” oraz “Main types of patients styles to cope with the disease”. 
 
PSYCHODIABETOLOGIA Z KRKA

Warsztaty diabetologiczne: Edukacyjne postępowanie w trakcie diagnozy cukrzycy typu 2: Omówienie projektu zaleceń edukacyjnych oraz Analiza przypadków: normalna i  depresyjna reakcja na diagnozę cukrzycy. Opracowanie i prowadzenie w  kilku miastach w Polsce, 2008

 
PSYCHODIABETOLOGIA Z LILLY

Opracowanie wykładu „Psychologiczne postępowanie z problemami dotyczącymi rozpoczynania insulinoterapii: przezwyciężanie barier przez pacjent i lekarza. Wygłaszany samodzielnie lub przez współpracowników w ogólnopolskim programie „Akademia Diabetologii”, 2009


PSYCHOLOGIA SCHIZOFRENII Z KRKA
 
Interaktywny warsztat: Wzmacnianie zdolności samostanowienie (empowerment) w schizofrenii: zestaw diagnostyczno-edukacyjny do schizofrenii z analiza zapisów rozmów z pacjentami na zapisanych na DVD. Opracowanie oraz, prowadzenie z zespołem współpracowników w kilkunastu miastach w całym kraju Poradnik: Kokoszka A: Schizofrenia: wzmacnianie zdolności samostanowienie. Via Medica, Gdańsk, 2008


SZKOLENIA Z ZAKRESU PSYCHIATRII I PSYCHOLOGII DLA PRZEDSTAWICIELI: EGIS, KRKA, Novo Nordisk, UCB. 
 
NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE SPONSOROWANE PRZEZ FIRMY FARMACEUTYCZNE: 
Jonson and Johnson Giuliano F., Patrick D.L.,, Porst H., La Pera G., Kokoszka A., Merchant S., Rothman M., Gagnon D., Polversjan E.: Premature ejaculation: Results from a five-country European observational study. European Urology, 2008, 53: 1048-1057.  IF – 6.512 (nagrodzona przez JM Rektora WUM w 2009 roku) 
 
POLPHARMA: 

Kokoszka A.: Stosowanie leków przeciwlękowych przed rozpoczęciem leczenia psychiatrycznego. Retrospektywna analiza danych z wybranych populacji Mazowsza [Use of anxiolytics before the psychiatric treatment: retrospective analysis of data from two populations of Mazovia region] Medical Science Review, Psychiatria, 2004, 61-69

Kokoszka A. Szansa na poprawę  skuteczności leczenia schizofrenii i depresji? Przegląd wyników badań  suplementacji omega 3 wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi. 2007, 9, 20-26 


EGIS: 

Kokoszka A. Tofizopam –  anksjolityk z grupy homoftalazyn W: Chojnowska-Jezierska J. (red.) Leki współczesne, które warto znać. Cześć VII. Towarzystwo Terapii Monitorowanej, Łódź, 2005,  210-221.

Kokoszka A.: Współzachorowalność zaburzeń depresyjnych i nerwicowych – jej znaczenie w teorii oraz w praktyce lekarskiej, Przewodnik Lekarza, 2003, nr 7-8, 90-98.

Kokoszka A.: Zakres użyteczności alprazolamu w psychiatrii. Przewodnik Lekarza, 2003, nr  7-8, 100-104.


PLIVA:

Kokoszka A. Zakres przydatności wenlafaksyny w praktyce klinicznej w kontekście częstego współwystępowania depresji i zaburzeń lękowych. Przewodnik Lekarza, 2005, 8, 74-80. 


NOVO NORDISK: 

Kokoszka A., Sieradzki J. Poczucie wpływu na przebieg choroby a sposób leczenia cukrzycy Diabetologia Praktyczna, 2005, 6,(1) 1-5.

Kokoszka A., Sieradzki J.: Styl radzenia sobie z chorobą a wybór rodzaju wstrzykiwacza insuliny u chorych na cukrzycę typu 2 rozpoczynających insulinoterapię.  Diabetologia Praktyczna, 2004, 5, 67-74

Kokoszka A., Kot W.: Relationship of the patient age and intensity of type 2 diabetes  
treatment. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2007, 117, 396-400.

Kot W., Kokoszka A., Sieradzki J.:  Ocena zestawu psychodiabetolgicznego oraz potrzeb szkoleniowych z psychodiabetologii wśród lekarzy zajmujących się leczeniem cukrzycy. Diabetologia Praktyczna, 2006, 405-408.

Sieradzki J., Kokoszka A., Kot W. Podsumowanie realizacji programu Diabetes, Attitudes, Wished and Needs (DAWN) na świecie i w Polsce. Diabetologia Praktyczna, 2006, 7, 258-264.

Sieradzki J., Kokoszka A., Kot W.: Porównanie oceny psychospołecznych aspektów cukrzycy przez lekarzy zajmujących się specjalistyczną terapią cukrzycy po pięciu latach realizacji programu DAWN w Polsce. Diabetologia Praktyczna, 2006,7,396-404. kontakt

Prof. Andrzej Kokoszka
andrzej.kokoszka w wum.edu.pl

tel/fax 00 48 22 326 58 92
II Klinika Psychiatryczna WUM
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa