kontakty międzynarodowe

Najważniejsze staże w zagranicznych ośrodkach:

  • dwumiesięczny staż, jako visiting research fellow w Department of Psychiatry, Oxford University w 1994 roku
  • miesięczny pobyt jako visiting professor w Department of Psychiatry and Human Behavior University of California w 1988 roku
  • półroczny staż, jako visiting research scholar w Department of Psychology, Cleveland State University w 1999 roku (stypendium z Fundacji Kościuszkowej) oraz
  • dwa dwumiesięczne staże jako visiting fellow w Department of Psychiatry, Wayne State University w Detroit w 1992 i w 1994 roku.


CERTYFIKATY MIĘDZYNARODOWE
Group Analyst form Institute of Group Analysis, Heidelbergu, Cognitive and behavioral therapist from Italian Association of Cognitive and Behavioral Therapy

WSPÓŁPRACA NAUKOWA
Aktualnie: Psychosocial Aspects of Diabetes Study Group, at European Association for Study of Diabetes European Depression in Diabetes Research Consortium at the European Association for the Study of Diabetes Treatment Working Group of the Global Dialogue o Diabetes and Depression at Association for the Improvement of Mental Health Programmes

kontakt

Prof. Andrzej Kokoszka
andrzej.kokoszka w wum.edu.pl

tel/fax 00 48 22 326 58 92
II Klinika Psychiatryczna WUM
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa